Monthly Archives: March 2016

Javna nabavka MV broj 01/16

JAVNA NABAVKA: 55100000 – Hotelske usluge VRSTA POSTUPKA: Javna nabavka male vrednosti DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Dodatna dokumentacija Odgovori na pitanja Podneti zahtevi

Posted in JNMV usluge