Monthly Archives: July 2019

Javna nabavka MV broj 04/2019

JAVNA NABAVKA: Laboratorijski potrošni materijal VRSTA POSTUPKA: Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda Izmene konkursne dokumentacije Produzenje roka za podnošenje ponuda Odgovori na pitanja Odgovor na pitanje Podneti zahtevi

Posted in JNMV usluge