Javna nabavka MV broj 03/20

JAVNA NABAVKA:

0910000 – Gorivo za motorna vozila

VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka male vrednosti

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS

Konkursna dokumentacija-Gorivo
Poziv za podnosenje ponuda-gorivo

DOPUNE I IZMENE DOKUMENTACIJE VEZANA ZA OGLAS
Odgovori na pitanja
Podneti zahtevi
Odluka o dodeli ugovora

Odluka-jnmv-03-2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Posted in JNMV usluge