Javna nabavka MV broj 04/20

JAVNA NABAVKA:

30200000 – Profesionalni štampač za velike tiraže

VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka male vrednosti

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS

Konkursna dokumentacija-profesionalni štampač
Poziv za podnosenje ponuda-profesionalni štampač

Odgovori na pitanja
Podneti zahtevi
Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Posted in JNMV usluge