Javna nabavka MV broj 05/20

JAVNA NABAVKA:

Laboratorijski potrošni materijal

VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka male vrednosti

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS

Konkursna dokumentacija Potrošni laboratorijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovori na pitanja
Podneti zahtevi
Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

I PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU
II PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
III PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
IV PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
V PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

Posted in JNMV usluge