Plan nabavki za 2021. godinu

Dokument : Plan javnih nabavki usvojen

Izmena br.1 : Izmenjena verzija plana javnih nabavki

Posted in Otvoreni postupak

Izmena plana nabavki za 2020. godinu

Dokument : Izmena plana nabavki za 2020.godinu

Posted in Otvoreni postupak

Pravilnik JN

Dokument : Pravilnik JN

Posted in Dokumenta

Javna nabavka MV broj 05/20

JAVNA NABAVKA:

Laboratorijski potrošni materijal

VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka male vrednosti

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS

Konkursna dokumentacija Potrošni laboratorijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovori na pitanja
Podneti zahtevi
Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

I PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU
II PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
III PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
IV PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
V PARTIJA-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

Posted in JNMV usluge

Javna nabavka MV broj 04/20

JAVNA NABAVKA:

30200000 – Profesionalni štampač za velike tiraže

VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka male vrednosti

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS

Konkursna dokumentacija-profesionalni štampač
Poziv za podnosenje ponuda-profesionalni štampač

Odgovori na pitanja
Podneti zahtevi
Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Posted in JNMV usluge

Javna nabavka MV broj 03/20

JAVNA NABAVKA:

0910000 – Gorivo za motorna vozila

VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka male vrednosti

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS

Konkursna dokumentacija-Gorivo
Poziv za podnosenje ponuda-gorivo

DOPUNE I IZMENE DOKUMENTACIJE VEZANA ZA OGLAS
Odgovori na pitanja
Podneti zahtevi
Odluka o dodeli ugovora

Odluka-jnmv-03-2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Posted in JNMV usluge